Vergaderingen

De VGR organiseert twee keer per jaar een wetenschappelijke bijeenkomst voor de leden van de vereniging en andere belangstellenden.

In het voorjaar is dat de jaarvergadering. Deze vergadering bestaat uit een huishoudelijk gedeelte, waarin ook (afwisselend) een voorzittersrede of een Leenenlezing wordt uitgesproken, en een themagedeelte. In het themagedeelte wordt in het openbaar een preadvies verdedigd, waarin een of meer auteurs, een belangwekkend gezondheidsrechtelijk thema bespreken. Na de presentatie van het preadvies is er de gelegenheid om met de auteurs in discussie te treden.

In het najaar organiseert de VGR een bijeenkomst waarin een actueel thema op het snijvlak van gezondheidszorg en recht wordt ingeleid door een of meer sprekers. Na deze inleiding(en) is er de gelegenheid om met de sprekers in discussie te treden.

Van zowel de jaarvergadering als de najaarsvergadering verschijnt een verslag in het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht.

Klik hier voor het programma en de beschikbare presentaties van de najaarsvergadering van 3 november 2023. 

Volgende Vergadering

12-04-2024
Jaarvergadering 2024
Thema: Juridische aspecten rondom schaarste in de zorg
Locatie: Oudegrachtzalen van Hotel Van der Valk in Utrecht

Agenda volgt maart 2024

Archief

In het archief staan de recente vergaderingen (<5 jaar) van de VGR. Op deze pagina's zijn veelal de presentaties van de betreffende bijeenkomst (nog) beschikbaar.

Najaarsvergadering 2023 Data en gezondheid
Jaarvergadering 2023 De jeugd, de zorg en het recht
Najaarsvergadering 2022 Toegang tot zorg voor kwetsbare groepen
Jaarvergadering 2022 Samenwerking in een complex zorgveld
Najaarsvergadering 2021 Euthanasie voor kwetsbare groepen
Jaarvergadering 2021 Gezondheidsrecht in tijden van crisis: de COVID-19-pandemie
Jaarvergadering 2020 Medische hulpmiddelen: eindelijk goed geregeld?
Najaarsvergadering 2019 Gedwongen zorg anno 2020
Jaarvergadering 2019 Ongezond gedrag: de rol van het recht

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT