Preadviezen

Jaarlijks publiceert de VGR een preadvies, waarin een of meer auteurs, een belangwekkend gezondheidsrechtelijk thema bespreken. Leden van de VGR ontvangen, sinds 2023, ieder jaar uitsluitend een digitaal exemplaar van het preadvies. Bij de preadviezen op onderstaande pagina is via de 'Meer'-knop een link geplaatst om te bestellen bij de relevante uitgeverij. Alle uitgebrachte preadviezen voor zover beschikbaar kunt u digitaal raadplegen op de pagina ‘preadviezen digitaal’. Een half jaar na het verschijnen van het laatste preadvies komt die uitgave digitaal beschikbaar.

 

2024
F.T. Schut, M. Varkevisser, K. Tromp, J.J.M. Sluijs, B. van der Kamp, H.B. van Kolfschooten en F.H. de Haan
 • Schaarste in de zorg: een economisch perspectief
 • Beslissen over toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg in de spreekkamer: een ethisch perspectief
 • Preventie als (deel)oplossing voor schaarste in de zorg
 • Artificiële intelligentie in de ouderenzorg. Een voorstel voor een beoordelingsinstrument voor patiëntenrechten
 • Nabeschouwing - Perspectief van de zorgaanbieders

2023
M.P. Sombroek-van Doorm, T. Liefaard, M.F. van der Mersch, L. Antonides, M.G.E. Grijsbach, G.E. Hilbers, V.E.T. Dörenberg, M.M. Janssen-Witteveen en M.R. Bruning
 • Het recht op gezondheid vanuit internationaal kinderrechtelijk perspectief
 • Een stelsel met zorgen. Financiering en toegang tot jeugdhulp
 • De kwaliteit van de jeugdhulp en het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Gedwongen zorg aan jeugdigen - op de grenzen van het recht
 • Dilemma's van de kinderrechter, geïllustreerd aan de hand van casuïstiek
 • De jeugd, de zorg en het recht: slotbeschouwing

2022
M.R.D. Crijns, R. Hagendoorn, L.G.J.M. van Wijck, R.P. Wijne, W.I. Koelewijn en B.A. van Schelven
 • Juridische vormgeving samenwerkingsverbanden: patiëntenrechten, entiteiten en governance, medezeggenschap, mededinging en aanbesteding
 • Het binnenste buitenziekenhuis
 • Samenwerking en bekostiging van de zorg

2021
J.G. Sijmons, N.V. Alexandrov, J.A.R. Koot, A.C. Hendriks, B.C.A. Toebes, J.C.J. Dute, S. van de Vathorst, A.C. de Die, B.J.M. Frederiks, S.M. Steen, I.P. Leistikow, M.E. Oosting, J.J. Rijken en W.N.J. Groot
 • De COVID-19-pandemie: Een beknopt overzicht van de feiten
 • De COVID-19-pandemie. Grond- en mensenrechtenperspectief
 • De Wet publieke gezondheid als instrument voor de bestrijding van de COVID-19 epidemie
 • Patiëntenrechten in tijden van corona
 • Gezondheidsrechtelijk perspectief: rechten van cliënten in de ouderenzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg tijdens de COVID-19-pandemie
 • Schuivende waarden en normen tijdens COVID-19-uitbraak; Wat was de impact op het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd?
 • COVID-19 en de organisatie van de zorg
 • De prijs van corona

2020
E.R. Vollebregt, J.T. Hiemstra en M.E. de Bruin
 • De verordeningen voor medische hulpmiddelen en IVDs en de implementatie ervan in Nederland
 • De aansprakelijkheid voor medische hulpmiddelen
 • Medische hulpmiddelen en gunstbetoon

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT