Lidmaatschap

Tot het lidmaatschap van de VGR kunnen worden toegelaten personen (juristen en anderen) met belangstelling voor het gezondheidsrecht (zie artikel 3 Statuten). De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de jaarvergadering vastgesteld. Na de jaarvergadering krijgt u een verzoek om de contributie te voldoen. De contributie bedraagt momenteel voor leden € 54 per jaar, voor studenten is dat gratis (€ 0,00 per jaar).

Als tegenprestatie organiseert het bestuur een tweetal wetenschappelijke vergaderingen per jaar. Als lid ontvangt u (vanaf 2023) een digitaal exemplaar van het jaarlijks uit te brengen preadvies. Daarnaast kunt u als lid korting (ruim € 60) krijgen op een jaarabonnement op het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht. Voor een abonnement kunt u contact opnemen met het Boom distributiecentrum via of .

Om u aan te melden als lid wordt u vriendelijk verzocht onderstaande formulier in te vullen. Voor het wijzigen van uw gegevens of opzeggen van uw lidmaatschap (voor het einde van het lopende kalenderjaar) kunt u dit formulier ook gebruiken of een e-mail naar onze ledenadministratie sturen.

Formulier

*
*

*

*
*

*
*
*

*
*

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT