Preadviezen digitaal

Deze preadviezen zijn digitaal beschikbaar:

*) nog niet beschikbaar wegens ontbreken van origineel exemplaar. Heeft u nog een 'gedrukt' preadvies - uit 1969, 1970, 1972 of 1979 - in uw bezit, dan stelt het VGR-bestuur het op prijs indien wij dit exemplaar mogen scannen 

 

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT