Bijzondere leden

Bijzondere leden zijn personen die wegens bijzondere verdiensten tegenover de vereniging als zodanig zijn benoemd.

Erevoorzitter

Ereleden

Leden van verdienste (reglement)

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT