Goudsmitprijs

Om het jaar kent de VGR de Goudsmitprijs toe, een geldprijs ter grootte van een per keer vooraf door het bestuur vast te stellen bedrag. De prijs is genoemd naar de eerste voorzitter van de vereniging, mr. C.J. Goudsmit (1901-1975). Het is een persoonsgebonden aanmoediging tot het op goed niveau (blijven) publiceren op het gebied van het Nederlands gezondheidsrecht. Een jury zal per keer door het bestuur van de vereniging worden benoemd en bestaat uit drie personen (in beginsel allen jurist). De jury kent de prijs toe aan de auteur van een (of meer) publicatie(s) over het Nederlands gezondheidsrecht die in een vastgestelde periode van twee jaar is (zijn) of zal (zullen) worden gepubliceerd. Een in een andere taal in een buitenlands tijdschrift door een Nederlander geschreven artikel kan dus bijvoorbeeld ook bekroond worden.

Hier staat het reglement van de Goudsmitprijs.

Goudsmitprijswinnaars

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT