Preadviezen

2024

Juridische aspecten rondom schaarste in de zorg

F.T. Schut, M. Varkevisser, K. Tromp, J.J.M. Sluijs, B. van der Kamp, H.B. van Kolfschooten en F.H. de Haan

Bestellen


Door vergrijzing, leefstijlfactoren en toenemende medische mogelijkheden consumeren Nederlanders steeds meer zorg. De zorgvraag blijft de komende decennia stijgen, wat zal leiden tot verdere financiële en personele tekorten. In dit preadvies staan de juridische aspecten rondom schaarste in de zorg centraal, bezien vanuit verschillende invalshoeken. Economen Erik Schut en Marco Varkevisser gaan vanuit een economisch perspectief in op de belangrijkste uitdagingen die gezien de steeds verder toenemende financiële én personele schaarste in de gezondheidszorg op een nieuw kabinet liggen te wachten. Krista Tromp richt zich, vanuit een ethisch perspectief, op de rol van artsen. Preadviseurs Jan-Koen Sluijs en Bob van der Kamp behandelen preventie als (deel)oplossing voor schaarste in de zorg en het themadeel van Hannah van Kolfschooten gaat over de mogelijkheden en beperkingen van artificiële of kunstmatige intelligentie (AI) in de ouderenzorg. Frank de Haan richt zijn blik in de Nabeschouwing op de zorgaanbieders. De themadelen van dit preadvies roepen vragen op als: hoe groot is de zorgschaarste eigenlijk, en is die schaarste een probleem, of willen we juist méér investeren in zorg? Wat is de verantwoordelijkheid van de arts, maar ook: welke verantwoordelijkheid wil en kun je bij de arts wegnemen? Wat kunnen we winnen met preventie, en moet de individuele verantwoordelijkheid meer het ankerpunt worden als het gaat om het terugdringen van schaarste? En tot slot: zijn digitalisering en AI de panacee voor alle kwalen, of zitten er ook haken en ogen aan?

© 2016-2024 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT