Vereniging voor Gezondheidsrecht

27-03-2017

Big data in de zorg: zorgen over privacy


Informatietechnologie wordt in de gezondheidszorg steeds belangrijker. Een volgende kwalitatieve sprong is de ‘big data analytics’. Deze ‘disruptieve’ technologische ontwikkeling staat centraal in het jaarcongres van de Vereniging voor Gezondheidsrecht in de Jaarbeurs te Utrecht op 31 maart 2017.

In de hedendaagse gezondheidszorg neemt het belang van goede informatie steeds meer toe. De stroom aan data die de zorg genereert, is aangezwollen tot ongekende proporties. Het medisch dossier is niet meer een map met een patiëntenkaart, handgeschreven aantekeningen, een papieren lab-uitslag en gemaakte foto’s. De elektronische dossiers, de scans, de intensieve gegevensuitwisseling tussen zorgverleners, de vele kwaliteitsregistraties en de administratie van de zorgverzekeraars zorgen voor een datavloed, die vraagt om nieuw beheer, doch tegelijk wordt gezien als een goudmijn aan informatie die wij willen gebruiken voor het sturen, verbeteren, maar ook beheersen en reguleren van de zorg. Daarbij worden oude begrippen van privacy, als anonimiteit, toestemming en beveiliging, zwaar op de proef gesteld. De regels van gisteren zijn niet afgestemd op de informationele werkelijkheid van morgen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en het WODC brachten reeds een verkenning uit over de betekenis, kansen en risico’s van big data. Dit jaarcongres van de VGR op 31 maart brengt met preadviezen over big data in de zorg de problemen in beeld.

Deel 1 van de preadviezen ‘Gegevenszee en privacybegrip’ van Leo Ottes, arts, en mr. Peter Kits gaat over de contouren van big data in de maatschappij en de zorg.
In deel 2: ‘Controle en toezicht op gebruik van big data‘ gaan prof. mr. Gerrit-Jan Zwenne en mr. dr. drs. Wilfred Steenbruggen in op de fraudecontrole met behulp van big data van de zorgverzekeraars en overheid en stellen naar aanleiding van deze casestudy daarbij eveneens principiële vragen over het gebruik van big data.
In deel 3: ‘Big data en zorginstellingen’ onderzoeken mr. Evert-Ben van Veen en mr. T. Tinga Kleefman het gebruik van big data door de instellingen zelf. Zij genereren niet alleen data,  maar verwerken ook big data die zij niet zelf voortbrengen, doch uit hun omgeving betrekken.
Deel 4: ‘Big data en wetenschappelijk onderzoek’ gaat ten slotte over enerzijds ‘Big data en Open Science’, door prof. dr. Frank Miedema, en meer algemeen 'Big data, medisch-wetenschappelijk onderzoek en gegevensbescherming’ door mr. Menno Mostert.

Actueel

15-10-2018
Informatie over de Goudsmitprijs 2019
21-04-2018
Persbericht over lustrumcongres 20 april 2018
27-03-2017
Big data in de zorg: zorgen over privacy
© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT