Vereniging voor Gezondheidsrecht

De Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR) is de wetenschappelijke vereniging voor juristen en andere belangstellenden in de gezondheidszorg. De VGR wil de studie van het gezondheidsrecht bevorderen en doet dit onder meer door twee keer per jaar een wetenschappelijke vergadering te organiseren. Ook laat de VGR wetenschappelijke publicaties (preadviezen) verschijnen op het gebied van gezondheidsrecht.

European Association of Health Law
De European Association of Health Law (EAHL) is de Europese vereniging voor gezondheidsrecht. Iedere twee jaar organiseert de EAHL een Europees congres. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor leden van de EAHL om met Europese collega's informatie uit te wisselen en activiteiten te ontplooien via EAHL 'Working Groups'. U kunt eenvoudig lid worden van de EAHL.

Actueel

25-08-2016
Najaarsvergadering 4 nov 2016
01-07-2016
EAHL Conference 26-27 sept 2016
29-06-2016
Jaarvergadering 31 maart 2017
14-06-2016
6th EAHL conference 28-29 Sept 2017
© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT